Spotkanie szkoleniowo informacyjno–konsultacyjne

25
marzec
2019

Spotkanie szkoleniowo  informacyjno – konsultacyjne

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, iż w związku z planowanymi od 5 kwietnia do 18 kwietnia 2019 roku naborami wniosków o powierzenie grantów w ramach przedsięwzięć:• I.III.7 Tworzenie i rozwój usług społecznych i pro-zdrowotnych na obszarze LSR, szczególnie wobec grup defaworyzowanych,• I.III.9 Wydarzenia integrujące społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane,odbędzie się spotkanie szkoleniowo - informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi grantobiorcami.Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.Konsultacje będą dla Państwa szansą wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się w momencie wypełniania wniosku o powierzenie grantu.Przypominamy, iż zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru grantobiorców stanowiącymi załącznik nr 7 do Regulaminu naboru za udział w spotkaniu można uzyskać dodatkowe punkty na etapie oceny wniosków.Spotkanie odbędzie się w środę 27 marca 2019 roku o godzinie 12.00 w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach, ul. Partyzantów 3.

REALIZOWANE PROJEKTY

swiss1

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

zobacz wszystkie

NASZE FILMY

GORNO

GOK