5 marca w świetlicy w Radlinie spotkali się: Janusz Forma i Janusz Bednarz z Radlina,Stanisław Anioł z Leszczyn, Czesław Staszewski, Kazimierz Dziewierz i TomaszTofil z Cedzyny, Dariusz Wzorek i Bronisław Skowroński z Bęczkowa, Leszek Pióro i Wiesław Białogoński z Górna, Wiesław Kaleta z Woli Jachowej i Grzegorz Ciepiela ze Skorzeszyc.…
6 marca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedzynie odbyłosię spotkanie pań z Cedzyny z wójtem Przemysławem Łysakiem,radnym Tofilem i Stanisławem Golmento ze ŚwiętokrzyskiegoZwiązku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych. W trakcie zebraniazawiązano Koło Gospodyń Wiejskich Ekobabki w Cedzynie.Przewodniczącą została Barbara Kubiec-Govender, jej zastępcamiAgnieszka Bębacz i Alicja Staszewska, sekretarzem MałgorzataJuszczak, a skarbnikiem Grażyna…
KGW Górno-Parcele powstało 5 października 2014r z inicjatywy sołtys Teresy Szlufik obecnie przewodniczącej koła. Koło liczy 19 członkiń i nadal się rozwija.Bierze czynny udział w festynach,warsztatach i dożynkach. Swoimi występami promuje Sołectwo oraz podtrzymuje tradycję i kulturę regionu.
KGW Krajno działa od 5 lat. Panie biorą czynny udział w życiu kulturalnym, promując Gminę na Jarmarkach kulturalnych i agroturystycznych oraz konkursach kulinarnych tym samym podtrzymują tradycję i kulturę regionu. Biorą czynny udział w warsztatach, festynach,dożynkach. Przewodniczącą KGW jest  Magdalena Skowron.
KGW Leszczyny działa od 6 lat. Przewodniczącą jest Barbara Kundera. KGW bierze czynny udział w festynach, warsztatach i konkursach, zwłaszcza kulinarnych. Swoim śpiewem i uśmiechem zachęcają do wspólnej zabawy. Zdobywczynie III miejsca na Ogólnopolskim Zjeździe Kół w Licheniu. Panie od roku 2017  próbują swoich sił na Przeglądach Folklorystycznych, przeszły pomyślnie…
Koło Gospodyń Wiejskich w Radlinie utworzone pod nazwą KGW „ Radlinianki” rozpoczęło swoją działalność od października 2013 r. Inspiratorem tego przedsięwzięcia była Barbara Forma i Janusz Bednarz ówczesny sołtys. Motywem do działania była chęć integracji lokalnej społeczności, kultywowanie dawnych obyczajów, przyrządzanie potraw z dawnych lat, promocja zdrowego odżywiania i zdrowego…
KGW Skorzeszyce bierze czynny udział w festynach, warsztatach i konkursach, zwłaszcza kulinarnych. Swoimi występami promuje Sołectwo i parafię oraz podtrzymuje tradycję i kulturę regionu. W konkursie Wielkanocnym 2017 r. w Łącznej na najlepsze ciasto wielkanocne zdobyły III miejsce za MAZUREK ORZECHOWY i za stoisko wielkanocne z rękodziełem. Zdobywczynie II miejsca…
W 2009 roku odbyło się zebranie założycielskie, podczas którego został wybrany zarząd Koła Gospodyń Wiejskich. Spośród 14 członkiń na przewodniczącą KGW wybrano Barbarę Grzesik, która nieprzerwalnie do dziś pełni tę funkcję. Zastępcą przewodniczącej została Krystyna Sobieraj, sekretarzem Małgorzata Satro, a skarbnikiem Renata Cedro. KGW od początku swojej wspólnej działalności chętnie…